ساعت مرکزی لبنیات خرده فروشی لبنیات و تخم مرغ

ساعت: مرکزی لبنیات خرده فروشی لبنیات و تخم مرغ اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد کردن وقت اجرای طرح ترافیک در سال آینده

معاون پارلمانی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن دو ساعته وقت اجرای طرح ترافیک در سال آینده بعنوان اصلاحات صورت گرفته در این طرح خبر داد. 

زیاد کردن وقت اجرای طرح ترافیک در سال آینده

زیاد کردن وقت اجرای طرح ترافیک در سال آینده

عبارات مهم : ایران

معاون پارلمانی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن دو ساعته وقت اجرای طرح ترافیک در سال آینده بعنوان اصلاحات صورت گرفته در این طرح خبر داد.

به گزارش منزل ملت، داریوش قنبری، با اشاره به تغییرات اعمال شده است در طرح تازه ترافیک بعد از تصویب آن در صحن شورا گفت: بر اساس طرح تازه ترافیک تعداد شهروندان عادی که امکان تردد در محدوده طرح ترافیک دارند، زیاد کردن می یابد.

زیاد کردن وقت اجرای طرح ترافیک در سال آینده

وی با بیان اینکه در گذشته به صورت رانتی به مقامات و دستگاه ها کارت تردد تعلق می گرفت، گفت: در طرح تازه تعداد سهمیه ها کم کردن پیدا می کند و دستگاه ها و افراد تنها مطابق با نیازی که دارند می توانند از سهمیه بهره مند شوند.

معاون پارلمانی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: در طرح تازه ترافیک تلاش شده است میزان عوارضی که باید پرداخت شود بر اساس ساعت تردد افراد تعیین شود.

معاون پارلمانی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن دو ساعته وقت اجرای طرح ترافیک در سال آینده بعنوان اصلاحات صورت گرفته در این طرح خبر داد. 

وی توضیح داد: بر این اساس مبلغ تردد در وقت اوج ترافیک در دو نوبت صبح و عصر زیاد کردن یافته و جهت تردد در ساعت 10 تا 4 بعدازظهر کمترین مبلغ تعیین شده است است.

قنبری تصریح کرد: در این طرح جهت افرادی که در وقت اوج ترافیک کمترین تردد را داشته باشند کارها تشویقی در نظر گرفته شده است هست، از سوی دیگر جهت افرادی که تردد بی رویه و غیرضروری به محدوده های طرح ترافیک داشته باشند، نیز کارت صادر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه وجه تمایز طرح ترافیک تازه برقراری عدالت در ارائه خدمات است اظهار کرد: در سال آینده اجرای طرح زوج و فردتداوم خواهد یافت، ضمن اینکه طرح تازه ترافیک نیز از ابتدای سال 97 اجرا خواهد شد.

زیاد کردن وقت اجرای طرح ترافیک در سال آینده

معاون پارلمانی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران یادآورشد: از شروع سال 97، در طرح تازه ترافیک ساعت اجرای طرح در محدوده های تعیین شده است که تاکنون 5 تا6:30 بعد از ظهر بود، همچون طرح زوج و فرد تا ساعت 7 بعدازظهر ادامه می یابد و در عمل محدودیت های زمانی جهت تردد در محدوده های طرح ترافیک زیاد کردن خواهد یافت.

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | اجرای طرح | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs