ساعت مرکزی لبنیات خرده فروشی لبنیات و تخم مرغ

ساعت: مرکزی لبنیات خرده فروشی لبنیات و تخم مرغ اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برطرف تحریم‌ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران را در مجامع بین‌المللی فراهم کرد / محبعلی

مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات تاکید کرد: برجام ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور عزیزمان ایران را در عرصه منطقه‌ای آزاد کرد و موقعیت و جایگاه منطقه‌ای

برطرف تحریم‌ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران را در مجامع بین‌المللی فراهم کرد / محبعلی

محبعلی : برطرف تحریم ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران را در مجامع بین المللی فراهم کرد

عبارات مهم : ایران

محبعلی :

رفع تحریم ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران را در مجامع بین المللی فراهم کرد/ مکانیزمی شبیه برجام می تواند زمینه ساز حل پرسشها منطقه ای باشد

برطرف تحریم‌ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران را در مجامع بین‌المللی فراهم کرد / محبعلی

مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات تاکید کرد: برجام ظرفیت های دیپلماتیک کشور عزیزمان ایران را در عرصه منطقه ای آزاد کرد و موقعیت و جایگاه منطقه ای و بین المللی پایتخت کشور عزیزمان ایران را اصلاح ببخشید.

قاسم محبعلی در گفت وگو با سیاسی درخصوص تاثیر توافق هسته ای بر نقش آفرینی منطقه ای کشور عزیزمان ایران گفت: با به دست آمدن برجام، نقش آفرینی کشور عزیزمان ایران در عرصه معادلات منطقه ای بیش از پیش شد که البته این مسئله به علت اثر مستقیم برجام نیست بلکه زیاد کردن نقش آفرینی منطقه ای کشور عزیزمان ایران از آثار غیرمستقیم توافق هسته ای است.

ایران با برجام توانست با غرب راجع به پرسشها منطقه ای گفت وگو کند

او با بیان اینکه برجام ظرفیت های دیپلماتیک کشور عزیزمان ایران را در عرصه منطقه ای آزاد کرد و موقعیت و جایگاه منطقه ای و بین المللی پایتخت کشور عزیزمان ایران را اصلاح ببخشید، اظهار داشت: با دستیابی به توافق هسته ای، کشور عزیزمان ایران امکان گفت وگو و مشورت های بیشتری را با بازیگران متفاوت به دست آورد. تا پیش از برجام، کشور عزیزمان ایران امکان گفت وگوهای فراگیر را با غرب را نداشت ولی هم اینک روابط کشور عزیزمان ایران و اتحادیه اروپا اصلاح یافته و پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند حول محور پرسشها منطقه ای با بروکسل مشورت و گفت وگو کند.

مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات تاکید کرد: برجام ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور عزیزمان ایران را در عرصه منطقه‌ای آزاد کرد و موقعیت و جایگاه منطقه‌ای

پرونده هسته ای کشور عزیزمان ایران به علت فشارهای عربستان و اسرائیل حساسیت یافت

این تحلیل گر پرسشها سیاست خارجی با بیان اینکه پرسشها منطقه ای کشور عزیزمان ایران به برجام ارتباطی نداشت، تصریح کرد: می توان گفت که بخش عمده ای از حساس شدن غرب به پرونده هسته ای کشور عزیزمان ایران و تبدیل شدن آن به یک بحران بین المللی، به علت نوع رفتارها و فشارهای بعضی از بازیگران منطقه ای به قدرت های غربی بود. به عبارت دیگر، عربستان و اسرائیل دو بازیگری بودند که به علت اختلاف با ایران، غربی ها و به خاص امریکا را جهت فشار به پایتخت کشور عزیزمان ایران ترغیب می کردند.

اوباما می خواست از نفوذ کشور عزیزمان ایران در سوریه استفاده کند

محبعلی با بیان اینکه از اهداف امریکا در مذاکرات هسته ای این بود که بعد از برجام با پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص پرسشها سوریه مشورت کند، خاطرنشان کرد: امریکا در دوران اوباما به دنبال این بود که از توان و نفوذ کشور عزیزمان ایران در سوریه استفاده کرده و از کشور عزیزمان ایران به عنوان یک نقش تعدیل کننده استفاده کند که این پیشنهاد با موافقت کشور عزیزمان ایران روبه رو نشد.

برطرف تحریم‌ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران را در مجامع بین‌المللی فراهم کرد / محبعلی

رفع تحریم ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران در مجامع بین المللی را فراهم کرد

او با اشاره به حضور کشور عزیزمان ایران در مذاکرات بین المللی سوریه ابراز داشت: تا زمانی که کشور عزیزمان ایران تحت تحریم شورای امنیت شرکت ملل بود و به عنوان تهدیدی جهت صلح و امنیت بین الملل محسوب می شد، امکان حضور در مجامع بین المللی را نداشت و بخشی از مسئله محسوب می شد ولی با برطرف تحریم ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران در مجامع بین المللی و نفش آفرینی های معادلات منطقه ای تهیه آن انجام شد و به عنوان بخشی از راه حل معادلات منطقه ای آشنا شد.

مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات تاکید کرد: برجام ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور عزیزمان ایران را در عرصه منطقه‌ای آزاد کرد و موقعیت و جایگاه منطقه‌ای

چه زمانی پرونده هسته ای کشور عزیزمان ایران جدیت یافت؟

مدیرکل اسبق خاورمیانه وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که به دست آمدن توافق هسته ای و وحشت عربستان از اصلاح روابط کشور عزیزمان ایران و غرب تا چه اندازه در زیاد کردن تنش ها میان ریاض و پایتخت کشور عزیزمان ایران اثرگذار بوده است؟ بیان کرد: بحران هسته ای کشور عزیزمان ایران تنها چالش سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران طی دهه های گذشته نبوده است هرچند که در یک دهه گذشته به بزرگترین بحران تبدیل شد.

محبعلی ادامه داد: بحران هسته ای کشور عزیزمان ایران زمانی جدی شد که پرسشها دیگری از جمله پرسشها منطقه ای به آن اضافه شد و مسائلی چون امنیت اسرائیل، امنیت عربستان، ادعای حمایت کشور عزیزمان ایران از گروه های تروریستی و… به آن پیوند خورد.

برطرف تحریم‌ها، زمینه حضور کشور عزیزمان ایران را در مجامع بین‌المللی فراهم کرد / محبعلی

فشارهای اسرائیل و عربستان جهت عدم قدرتمندتر شدن کشور عزیزمان ایران در سایه برجام است

او با بیان اینکه اسرائیل و عربستان با دستیابی به توافق هسته ای فکر می کردند پایتخت کشور عزیزمان ایران و واشنگتن به سمت و سوی حل و فصل سایر اختلافات ارزش حرکت می کنند، یادآور شد: تل آویو و ریاض جهت عدم اصلاح روابط پایتخت کشور عزیزمان ایران و واشنگتن، فشارهای خود به هیات حاکمه امریکا جهت اعمال فشار زیاد به کشور عزیزمان ایران زیاد کرده تا این فشارها، زمینه قدرتمندتر شدن کشور عزیزمان ایران در سایه برجام را کمرنگ تر بکند.

بحران های منطقه ای راهکارهایی سیاسی دارند

این کارشناس پرسشها منطقه ای در پاسخ به این پرسش که برجام تا چه اندازه می تواند خوابیدن جهت حل و فصل مناقشات منطقه ای باشد؟ عنوان کرد: هر مناقشه ای نهایتا جهت حل و فصل خود خود به دنبال راهکارهای سیاسی باشد. هشت سال جنگ کشور عزیزمان ایران و عراق نیز در نهایت با انجام مذکرات ۵۹۸ و بحران اتمی کشور عزیزمان ایران با انجام مذاکرات هسته ای آخر یافتند و در این چارچوب، بحران های منطقه ای نظیر بحران سوریه، عراق، لبنان، یمن و عراق نیز راهکارهایی سیاسی دارند.

مکانیزمی شبیه برجام می تواند زمینه ساز حل پرسشها منطقه ای باشد

محبعلی با بیان اینکه عمده چالش های خاورمیانه مربوط به پرسشها امنیتی هست، گفت: تجربه نشان می دهد که دستیابی به یک توافق جامع نیازمند همراهی و همکاری بین المللی است کمااینکه بحران اتمی کشور عزیزمان ایران نیز با همکاری قدرت های جهانی به یک توافق دست یافت. مسئله خاورمیانه نیز با مکانیزم های شبیه به برجام قابل حل و فصل شدن است هرچند که عنوان و کیفیت انجام کار متفاوت است.

باید به توافقی همانند پیمان هلسینکی در خاورمیانه رسید

او افزود: مورد نیاز است تا قدرت های بزرگ فرامنطقه ای اثرگذار در خاورمیانه مانند امریکا، روسیه، فرانسه و انگلیس به همراه قدرت های منطقه ای مانند ایران، عربستان، ترکیه و مصر و شورای همکاری خلیج فارس با یکدیگر مشورت های را انجام دهند تا به توافقی همانند پیمان هلسینکی دست پیدا کنند. بدون حضور این بازیگران نیز امکان دستیابی به یک توافق و صلح پایدار ممکن نیست.

واژه های کلیدی: ایران | توافق | بحران سوریه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs