ساعت مرکزی لبنیات خرده فروشی لبنیات و تخم مرغ

ساعت: مرکزی لبنیات خرده فروشی لبنیات و تخم مرغ اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای | خودکشی ربات نگهبان در آمریکا

یک ربات نگهبان در واشنگتن دی سی بعد از حرکت به سوی حوض آبنمای یک مرکز خرید خود را به درون آن انداخت و بعد از انتشار تصویر هایش در فصای مجازی به سوژه بازدیدکنن

تصویرهای | خودکشی ربات نگهبان در آمریکا

تصویرهای | خودکشی ربات نگهبان در آمریکا

عبارات مهم : اخبار

یک ربات نگهبان در واشنگتن دی سی بعد از حرکت به سوی حوض آبنمای یک مرکز خرید خود را به درون آن انداخت و بعد از انتشار تصویر هایش در فصای مجازی به سوژه بازدیدکنندگان تبدیل شد. تصاویری که در زیر مشاهده می کنید به وسیله مردمی که در آن مرکز خرید بودند به ثبت رسیده و باعث شده است بازدیدکنندگان اینترنت مطالب طنزی راجع به هوش مصنوعی تا عالم سیاست مطرح کنند.

تصویرهای | خودکشی ربات نگهبان در آمریکا

یک ربات نگهبان در واشنگتن دی سی بعد از حرکت به سوی حوض آبنمای یک مرکز خرید خود را به درون آن انداخت و بعد از انتشار تصویر هایش در فصای مجازی به سوژه بازدیدکنن

تصویرهای | خودکشی ربات نگهبان در آمریکا

اخبار گوناگون – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | آمریکا | خودکشی | نگهبان | اینترنت | اخبار گوناگون

تصویرهای | خودکشی ربات نگهبان در آمریکا

تصویرهای | خودکشی ربات نگهبان در آمریکا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs